Arbetslag

Vi som arbetar i F-1

 

Susanne AE.jpg
Susanne Engman, lagledare

Susanne är förskollärare som undervisar i matte, idrott, so och svenska. 

susanne.engman@mimer.org

 

Elin.jpg

Elin Jakobsen 

Elin är lärare och undervisar i matte, no, teknik och svenska.

elin.jakobsen@mimer.org

 

Majsan.jpg

Majsan Fjellström

Majsan är pedagog i F-1 samt arbetar på lillfritids.

majakarin.fjellstrom@mimer.org

 

Linnea N.jpg

Linnéa Nyström 

Linnéa är lärare i fritidshem. 

linnea.nystrom@mimer.org

 

Lisa Thölin

Lisa arbetar som elevassistent under skoltid och på lillfritids. 

lisa.tholin@mimer.org

 

Angelique Eklöf

 

Olivia Araya Guzman

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.