Styrelsen

 

Freinetskolan Mimer ek. förening

Joselyn Cohen Sepulveda

ordförande

Majsan Fjellström

vice ordförande

Linnéa Westring

sekreterare

Emelie Frommelin

kassör

Jonas Lundman

ledamot

Agnes Nilsson

ledamot

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Norna 

Anneli Vossman Strömberg

VD

Anneli Frohm

ordförande

Jenny Borén Röding

ledamot

Charlott Salo

ledamot

Linnéa Westring

ledamot

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.