Mimer Akademien

På freinetskolorna Mimer och Hugin under det gemensamma Mimer Akademien har vi en syn på lärande som innebär att

  • alla barn kan vara vinnare

  • alla barn behöver mötas av vuxna som tycker om barn

  • intellekt, kunskap och bildning utvecklas genom barnens trevande försök och egna forskning i natur och samhälle

  • kunskap utvecklas i mötet med andra genom gemensam reflektion och dialog

  • barnet utvecklas genom tydlig vägledning av pedagoger med större erfarenhet och kunskap

  • kreativitet, skapande och lust att lära utvecklas där glädje, skratt och utmaningar finns

  • demokratiska människor utvecklas genom att barnet har inflytande och ansvar över det egna lärandet

  • barn behöver struktur och ordning i arbetet och i samvaron med andra

  • endast en skola utan översitteri och trakasserier kan skapa lyckliga människor

  • den bästa utvecklingsmiljön skapas när barn, föräldrar och personal arbetar mot samma mål

 
Därför har Mimer Akademiens fri- och förskolor en familjär småskalighet för barn och ungdomar i åldrarna ett till sexton år. De är också lagom stora för att alla ska kunna varandras namn. Alla möts över åldersgränserna. Barn och ungdomar lär sig tillsammans utvärdera och förbättra sitt gemensamma arbetsklimat.

 

Verksamheten finns i ljusa, välutrustade och inspirerande arbetslokaler, ateljéer och uterum, där barnen arbetar med skapan20170130_105959.jpgde och intellektuellt arbete. Material och verktyg är sådana som används i det dagliga vuxenlivet. Eftertanke och vila har sina givna platser. Doften av nybakat bröd inspirerar till kreativitet.

Freinetpedagogiken ger en tydlig struktur genom vilken barnens färdigheter tränas. Alla barn och ungdomar kan se och följa sin utveckling genom olika typer av uppföljningar. Med stigande ålder ökar inslaget av tematiskt arbete och barnens ansvar för sitt eget arbete. Under sitt sista skolår använder ungdomarna sin kunskap i en rad tvärvetenskapliga projekt.

På Mimer Akademien arbetar engagerade, insiktsfulla och välutbildade pedagoger för att varje barn ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Framtiden skapas nu. På Mimer Akademien.

 

 

Några korta filmer om Freinetskolan Mimer

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.