Arbetslag

Vi som arbetar i lag 4-6

 
 
Jenny Borén Röding, lagledare

Undervisar i svenska och engelska.

 

Bodil.jpg

Bodil Gullerfelt

Undervisar i svenska och engelska.

bodil.gullerfelt@mimer.org

 

Maria Jansson

Undervisar i NO och är speciallärare. Ingår i elevhälsoteamet.

maria.jansson@mimer.org

 

Jonas.jpg

Jonas Lundman

Undervisar i SO och matematik.

jonas.lundman@mimer.org

 

Mathias Olsson

Undervisar i matematik och NO.

mathias.olsson@mimer.org

 

Freja.jpg

Freja Frisk

Undervisar i musik.

freja.frisk@mimer.org

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.