Arbetslag

Vi som arbetar på Förskolan Mimer

 

Petra Sjöblom, lagledare

petra.sjoblom@mimer.org

 

Förskolan Lindgren

Andréa Bricéno Ramos

andrea.briceno@mimer.org

Anna-Lena Gustafsson

anna-lena.gustafsson@mimer.org

Lena Jarstad

lena.jarstad@mimer.org

Malin Harnebäck

malin.harneback@mimer.org

Ulrika Wärlinder

ulrika.warlinder@mimer.org

Förskolan Sokrates

Agnes Nilsson

agnes.nilsson@mimer.org

Amanda Ringstedt

amanda.ringstedt@mimer.org

Aracelly Velasquez

aracelly.velasquez@mimer.org

Malin Wingerud

malin.wingerud@mimer.org

Jenny Nordberg

jenny.nordberg@mimer.org

Julia Christman

julia.christman@mimer.org

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.