Arbetslag

Vi som arbetar i 2-3

 

Lise.jpg

Lise Jonsson Youngren, lagledare

Lise är mentor och undervisar i svenska och SO-ämnena.

lise.jonsson@mimer.org

 

Carina H.jpg

Carina Hjertsson

Carina är mentor och undervisar i matematik, svenska, NO och teknik.

carina.hjertsson@mimer.org

 

Stephanie.jpg

Stephanie Oskarsson

Stephanie undervisar i bild och jobbar på storfritids.

stephanie.oskarsson@mimer.org

 

Felix 240111.jpg

Felix Hesselgren

Felix jobbar på storfritids.

felix.hesselgren@mimer.org

 

Pelle Eriksson (tjänstledig)

Pelle jobbar på storfritids.

per.eriksson@mimer.org

 

Sara G 2.jpg

Sara Grahn

Sara är resurs på skoltid och arbetar på storfritids.

sara.grahn@mimer.org

 

Joakim.jpg

Joakim Fredriksson

 

 

Sofie Wärn (föräldraledig)

sofie.warn@mimer.org

 

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.