Arbetslag

Vi som arbetar i 7-9

 

Åsa H.jpg

Åsa Hammarlund

Undervisar i engelska och svenska.

asa.hammarlund@mimer.org

 

Emelie F.jpg

Emelie Frommelin, lagledare

Undervisar i idrott och bild.

emelie.frommelin@mimer.org

 

Emma.jpg

Emma Johansson 

Undervisar i SO.

emma.johansson@mimer.org

 

Irene.jpg

Irene Frödin

Undervisar i matematik.

irene.frodin@mimer.org

 

Linda.jpg

Linda Luna

Undervisar i spanska.

linda.luna@mimer.org

 

Lisbet.jpg

Lisbet Malmodin

Undervisar i matematik och NO.

lisbet.malmodin@mimer.org

 

Marie.jpg

Marie Dahl

Undervisar i slöjd.
marie.dahl@mimer.org

 

Jocelyn.jpg

Joselyne Sepulveda, lagledare

Undervisar i idrott och spanska.

joselyne.sepulveda@mimer.org

 
Aurélie Jakobsson

Undervisar i franska.

aurelie.jakobsson@mimer.org

 

Charlott.jpg

Charlott Salo

Undervisar i musik.

charlott.salo@mimer.org

 

Malin.jpg

Malin Granberg

Undervisar i NO och matematik och är IT-ansvarig.

malin.granberg@mimer.org

 

Emelie W.jpg

Emelie Widnersson

Undervisar i SO och svenska.

emelie.widnersson@mimer.org

 

Jessica H.jpg

Jessica Hübinette

Jessica arbetar som resurs och vikariesamordnare.

jessica.hubinette@mimer.org

 

Ted Zettergren

Undervisar i engelska.

ted.zettergren@mimer.org

 

Petra Berglund

Undervisar i hem- och konsumentkunskap.

 

Ann Östlund
Elias Hultström
Giv Abbas

 

Monica.jpg

Monica Levin

Monica Levin är studie- och yrkesvägledare (SYV), hon finns på Tingshuset på måndagar.

monica.levin@mimer.org

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.