igniteresearch-68px.pngifous_logo-68px.png  
icke-vinstutdelande.jpgsamarbetar-med-forskning.jpg
Ställa sig i kö till förskola, förskoleklass, grundskola och fritids på Freinetskolan Mimer

 

För plats till förskola:

Du ställer ditt barn i kö till förskolan via kommunens e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan.

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/soka-plats-i-forskola-och-familjedaghem/

För plats till fritidshem:

Du ställer dig i kö till fritidshemmet via kommunens e-tjänst. 

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/grundskola/soka-plats-i-fritidshem2/

 

För plats till förskoleklass och grundskola:

Freinetskolan Mimer tillämpar egen köhantering för plats till förskoleklass och grundskola. Tillsvidare använder vi kommunens blankett Anmälan – ändring av skolplacering. Du fyller i blanketten och skickar till Freinetskolan Mimer, Utvägen 25, 761 63 Norrtälje.

(Ny blankett kommer inom kort)

Blanketten finns på: https://www.norrtalje.se/e-tjanster/byte-av-skola/

 

Kö- antagning och förtur

Kölistans ordning bestäms av anmälningsdatum, då köblanketten inkommit med minst en vårdnadshavares underskrift. Förtur medges enligt följande ordning:

1.       Barn som går i föreningens verksamheter.

2.       Barn som har syskon i någon av föreningens verksamheter. Med syskon avses barn som är folkbokförda på samma adress.

Köhantering

1.       Köanmälan fylls i, undertecknas av vårdnadshavare och skickas till Freinetskolan Mimer, Utvägen 25, 761 63 Norrtälje

2.       Anmälan datumstämplas och registreras på expeditionen.

3.       Bekräftelse med ködatum skickas via mejl till vårdnadshavare. Tänk på att du som vårdnadshavare är ansvarig för att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Frågor gällande kön besvaras via e-post freinetskolan@mimer.org eller tel. 0176-558 80 expeditionen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Uppgifterna behövs för att administrera vår kö.

 

Freinetskolan Mimer

Utvägen 25

761 63 Norrtälje

Telefon, Expedition: 0176 - 558 80

E-post: freinetskolan@mimer.org